Cad Lar N K Rbac

Author: Bekir Büyükarkın
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051550798
Size: 67.82 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6580
Download Read Online
Ölünün odasın​da kama ve ağır cisim bulunamamıştı. Sadece mutfakta sapsız
bir balta ele geçmişti. Katil belli değildi, hiç bir iz bırak​mamıştı. Katran Hasan'ın
arkadaşları meydanda yoktu. Yalnız sofanın bir ke​narında topuğu kopuk bir tek
kadın iskarpini bulunmuştu. Ma​halleli, Hasan'ın bu evi bir ay evvel kiraladığını
ve yüzü yaralı bir kadın​la beraber akşamları geldiğini, sabah​ları erkenden
gittiğini söylüyordu. Şimdi polis, yüzü çıbanlarla dolu, ce​rahatli kadının
peşindeydi.

Lk

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 79.64 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4415
Download Read Online
Bu kitapları fakültemiz kütüphanesinde bulacaksınız. Bayanlar, Baylar: Bildiğiniz
gibi tarih geçmış hâdiselerle meşgul olur. Hal ve istikbal onun etüd çerçevesi
içinde değildir. Fakat hal dahi derhal mazi olmıya mahkûm olduğundan, o halde
geçmiş anlamı, yaşadığımız son ana kadar şamildir. Tarihin meşgul olduğu
hâdiseler bir iz bırakmıs olan hadiselerdir. Biz bu izlere « doküman » « belge > di
- voruz. Kendinden sonra bir iz bırak- mıyan hâdiseleri tanımak mümkün değildir.
Onun için ...

T Rk Edebiyat

Author: Ahmet Kabaklı
Publisher:
ISBN:
Size: 73.36 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6610
Download Read Online
Bir çighk atarak varlik- lanni duyururlar tum insanlara. Kefke bir marti
olabilseydim. Bir kayabgin di- binde ölüverirdim sessizce, kimse bana
aciyamazdi. Seniha ölümden korkmuyordu. O- nun için ölüm; "bir bitisin ardindaki
gi- zemli, meçhûl baslangiç"ti. Onun asil korktugu unutulmak'ti. Dünyada hiç ya^
amami; gibi yok olmak istemiyordu. Geride bir iz birak- mak, hiç olmassa, gönlü
ebedi karanh- ga, dudaklan ebedî süküta mahküm oldugu vakit, ardindan bir çift
üzüntü sözü söyleyecek ...

Birinci Milletleraras Yemek Kongresi

Author: Feyzi Halıcı
Publisher:
ISBN:
Size: 42.45 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2185
Download Read Online
Gunumuze dek etkilerini surduren Turk hakimiyeti 1570'de baslar. En pan-helen
yazarlann itiraf ettiQi gergek Turk hakimiyeti doneminde yerli Rum- ca konusan
Ortodox halka taninan anlayisli yaklasimdir. Bu sayede Rum halki ben- liQini
koruyabilmis, ozerk bir ortamda basanyle kurumlasabilmistir. Turk toplumu 1570'
den itibaren adaya gonderilen Anadolu Turkunun uzantisidir. Turk hakimiyeti
ister istemez yerli halkin kiilturune gok etki yapmis halen yasayan pekgok iz birak
- mistir.

Bir D Nem Kapan Rken

Author: Halil Berktay
Publisher:
ISBN:
Size: 14.42 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6748
Download Read Online
... da pek bir iz bırak- mamasıyla ayrılıyor. 1789 Büyük Fransız Devrimi'nin bir "
Fransa dışında yaşaması" vardır; 1871 Paris Komünü'nden sonra bir "Enternas-
yonal'in dünyayı dolaşması" olayı vardır; 1917'den sonra, adı üstünde bir Üçüncü
Enternasyonal vardır, 1949 Çin Devrimi'nden sonra ve onunla birlikte, Asya,
Afrika ve Latin Amerika'da bir milli demokratik devrimlerin yükselişi ve ortak bir
tecrübeyi paylaşmaları dalgası vardır. Sözkonusu büyük devrimler, kendi
toplumlarının ...

T Rk Iirine Ele Tirel Bir Bak

Author: Metin Cengiz
Publisher:
ISBN:
Size: 57.81 MB
Format: PDF
View: 7563
Download Read Online
... söyle deyince nasil da kabarmisti gögsüm: "Bizler karsi çikamadik bu deli
bozuntusuna, bu zorbaya. Ama sen onu da ögrettin bize." Derken lise. Fikir
Kulübü. Ve diger çairler, çiir kitaplan. Ama hiçbiri bende Nâzim kadar büyük,
derin ve asilamaz bir iz birak- madi. О degil miydi on beçinin eçiginde bir
çocugun yüregiyle koskoca bir zorbaya karsi çikan? О degil miydi о zorbanin
korkusunu bir anda Anadolu'nun ücra bir kösesindeki ilçenin yüzünden silip atan
? Ve о degil miydi beni çiir ...

D N Ve Bug N Yle Harput Tarih Edebiyat Iir Folklor

Author:
Publisher: Turkiye Diyanet Vakf Elazg Subesi
ISBN:
Size: 61.98 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5622
Download Read Online
Bizim Harput'umuz şahsiyeti olan bir beldedir. İnsanların şahsiyetleri olduğu gibi,
kültür ve medeniyetlerin de şahsiyetleri vardır. O şahsiyetler, genellikle bazı
özelliklerle kendilerini beyan ederler, ortaya koyarlar. Bir insan, bir kültür, bir
medeniyet veya bir belde, eğer tarihte kalıcı bir iz bırak - mışsa, geride
kendisinden söz edecek değerler bırakmışsa, orada kişilikten söz edilebilir. Şu
andan itibaren Harput'u konuşmak ve Harput'u tartışmak için geldiğimden dolayı
söylemiyorum, ...

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 10.72 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3352
Download Read Online
... insanlarla temas etmi§, bu arada bazi maceralar da gecirmi§tir ki sonralan tatli
bir lisanla anlattigí bu hikâyeler yakm dostu alman muharrirlerinden R. Lindau
tarafmdan zaptolunarak "Bir Efendinin Hikáyeleri" adh almanca bir kitapta ne§
rolunmu§tur.s Bu hikâyelerde çolde güne§in dogu§u ve bati§mm ve yildizh sema
kub- besini bütün has,meti ile tebarüz ettiren "Bagdat geceleri"nin Osman Hamdi
beyin sanatkâr ruhu üzerinde ne kadar derin bir iz birak- tigmi sezmek
mümkündür.