Cengiz Han A K Sen Bulut

Author: Cengiz Aytmatov
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051550771
Size: 11.89 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4072
Download Read Online
Cengiz Han, çok sevdiği, rahvan yürüyüşlü Kuba adın​daki atına binmişti. Derisi,
aşınmış çakıltaşı gibi parla​yan, göğsü ve cıdavları güçlü, ak yeleli, kara kuyruklu
, yu​muşak rahvan yürüyüşlü bir at idi bu. Dünyanın yarısını bu at ... Ancak
büyükçe bir çadır kadardı bu beyaz bulut. Yükseklerde ... Nasıl bir belirti ve sen
bunu nerden biliyorsun? dedi Han asık suratla ve öfkeli bir sesle. Nasıl bildiğimi ...

Mill Romantizm A S Ndan Cengiz Aytmatov

Author: Ali İhsan Kolcu
Publisher:
ISBN:
Size: 42.35 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7718
Download Read Online
Bir zamanlar Naymari-Ana'nın mankurt olan öz oğlu tarafından okla vurulup
devesinden düştüğü zaman, ak yazmasının içinden çıkan kuştu bu.. .Beyaz kuş,
Yedigey'in hemen yanı- başında uçuyor, kıyamet gününü andıran o alev ve
gürlemeler arasında ona bağırıyordu: -Sen kimsin? ... hürriyet ortamında
yayınlanıp, Cengiz Han'a Küsen Bulut adı ile dilimize çevrilen uzak geçmişe ait
hikâyede de vak'a, ...

Ansiklopedik Halk Edebiyat Terimleri S Zl

Author: Nurettin Albayrak
Publisher:
ISBN:
Size: 68.95 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6425
Download Read Online
274-276; Cengiz Ketene, Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler, Ankara 1990, s.
... "Yengül (hafif) havalar" dan sayılan bu güzellemeler iç açıcı, şen ve kıvrak "
güzelleme havası" ile söylenir. ... var kaşla göz arasında Bir beni de ak gerdanı
bend etmiş Bir beni basımın tacıdır tacı Bir beni Kabe'de hacıdır hacı Bir beni
Urum'dan alır haracı Bir ... bend etmiş Bir benin bahası Gürcü Gürcistan Bir benin
bahası Hind ü Hindistan Bir benin bahası sol Arabistan Bir beni de Tatar Han
bend etmiş ...

Author: Jared M. Diamond
Publisher:
ISBN: 9789747799149
Size: 54.33 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7483
Download Read Online

Author: Haruki Murakami
Publisher:
ISBN: 9786167591551
Size: 63.68 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2716
Download Read Online

Author: Isaac Asimov
Publisher:
ISBN: 9789747375862
Size: 66.53 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4804
Download Read Online