Cengiz Han A K Sen Bulut

Author: Cengiz Aytmatov
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051550771
Size: 28.59 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3160
Download Read Online
Cengiz Han, çok sevdiği, rahvan yürüyüşlü Kuba adın​daki atına binmişti. Derisi,
aşınmış çakıltaşı gibi parla​yan, göğsü ve cıdavları güçlü, ak yeleli, kara kuyruklu
, yu​muşak rahvan yürüyüşlü bir at idi bu. Dünyanın yarısını bu at üzerinde
aşmıştı. Hemen gerisinden gelen iki yedek at da en az Kuba kadar güçlü ve hızlı
idiler. Dizginleri, eyerleri Han'ın amblemi ile süslü bu atlar binicisiz, yüksüz idiler.
Büyük Han, bindiği atta yorgunluk belirtisi görür görmez, o yedek atlardan birine
 ...

Mill Romantizm A S Ndan Cengiz Aytmatov

Author: Ali İhsan Kolcu
Publisher:
ISBN:
Size: 78.70 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1654
Download Read Online
Bir zamanlar Naymari-Ana'nın mankurt olan öz oğlu tarafından okla vurulup
devesinden düştüğü zaman, ak yazmasının içinden çıkan kuştu bu. ... Aslında
Gün Olur Asra Bedel romanının bir bölümü iken, sansür tarafından
yayımlanmasına izin verilmeyerek sonradan Glastnost ve Perestroyka
politikalarının sağladığı hürriyet ortamında yayınlanıp, Cengiz Han'a Küsen Bulut
adı ile dilimize çevrilen uzak geçmişe ait hikâyede de vak'a, tarihî olmaktan çıkar,
hâl' in şartlarında gerçek ...

Ansiklopedik Halk Edebiyat Terimleri S Zl

Author: Nurettin Albayrak
Publisher:
ISBN:
Size: 50.37 MB
Format: PDF, ePub
View: 5456
Download Read Online
274-276; Cengiz Ketene, Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler, Ankara 1990, s.
116; Ahmet Bican Ercilasun v.dğr., ... de rastlanmıştır. "Yengül (hafif) havalar" dan
sayılan bu güzellemeler iç açıcı, şen ve kıvrak "güzelleme havası" ile söylenir.
Güzelleme örnekleri: Dinleyin bir güzel medhin edeyim Bir beni var şirin canı
bend etmiş Bir beni var kaşla göz arasında Bir beni de ak gerdanı bend etmiş Bir
beni basımın tacıdır tacı Bir beni Kabe'de hacıdır hacı Bir beni Urum'dan alır
haracı Bir ...