Medya G Zc S

Author: Esra Arsan
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053312207
Size: 21.87 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3544
Download Read Online
Özellikle 1980 sonrası Türkiye'sinde sıkça kullanılan “değişim rüzgârları”, “
değişim süreci”, “değişim çağı”, “dönüşüm”, “yeniden yapılanma” terimleri hep tek
bir adresi işaret etmektedir aslında: Birkaç uluslararası büyük şirketin dünya
sermayesini kolayca yönetebileceği yeni tür bir sömürgecilik zihniyeti; yani
globalleşme. Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret adlı kitabında çok
güzel öngördüğü gibi, “21. yüzyıl, dünya denetçilerinin bilimsel kast sistemi”ne
dönüşmüş ve artık ...

Kedili Ehirin Misti I

Author: Orkun Usta
Publisher: Orkun Usta
ISBN:
Size: 48.47 MB
Format: PDF, Kindle
View: 413
Download Read Online
'Cesur Yeni Dünya' denilen bir çağın başlangıcında daha insancıl ama hiç de
doğal olmayan bir yönetim şekli dünyaya hakim olmuş olmasına da yönetim şekli
öyle hassas dengeler üzerine kuruluymuş ki, fazla uzun ömürlü olamamış.
Çeyrek asırlar yarım asırlara dönüşüyor, yüzyıllar bir diğerini kovalıyorken
sistemler ve yönetimler ardı sıra çöküp gitmiş. Ademin soyu artık yorgun ve
yaşlıymış. İnsanlar dönüp geçmişe baktıklarında nerede yanlış yaptıklarını merak
ediyor, yaşamaktan ...

Fantezi Makinesinde Hakikat S Z Nt S

Author: Cengiz Erdem
Publisher: Lulu.com
ISBN: 140929935X
Size: 71.41 MB
Format: PDF, Docs
View: 5190
Download Read Online
Benim, insanların beni gördüklerinden farklı olduğumu , onların beni gördükleri
biçimin kendilerinin görülmek istediği biçim olduğunu açık ve net bir dille kaleme
almalı, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda bu tür öngörülere sıklıkla rastlandığını,
George Orwell'in 1984, ve Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya adlı romanlarının
bu duruma harika birer emsal teşkil ettiğinin altını çizmeliydim, ki nitekim galibe
işte çizdim de zaten. Ölüm mevzusuna geri dönecek olursak diyebiliriz ki benim ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 75.53 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6890
Download Read Online
... Rabindranath Tagore ünlü Hintli ozan Tagore'un, Hindistan'da kendine alt
kurumlarda başka bir insan eğitimine giriştiği sırada ziyaret ettiği 1930'lann
Sovyet Rusya'sına dair kaleme aldığı, Sovyetler'in cesur yeni deneyimlerini ve
gerek köylerde gerekse şehirlerde halk eğitimini hangi boyutlarda Şikasta; kırık,
yaralı olan 2007 Nobel Edebiyat Ödülünü seksen sekiz ... Ama iç dünyaların, her
şeyin özüne gizlenen dünyaların sonsuz değişkenliğini yakalayabileceğine
inanır bir şair.

Do U Bat

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 68.50 MB
Format: PDF, Kindle
View: 754
Download Read Online
Bedenleri sayesinde dünyaya bir canlı getirmek, yani annelik, onlar için en
yüksek statü demekti. Bazı kabilelerde anne olmak bir kadın veya erkeğin
özenebileceği en yüksek konumdu ... Bir savaşçı ne kadar cesur ve müthiş olursa
olsun, çocuk yapabilir mi? (Maria Chona 92). Bu bağlamda "Annen kim?"
sorusunun cevabı bir Kızılderili için ... Yeni Dünya kâşifleri kendi inançlarını
Kızılderili kadına da uygulamışlardır. Kızılderili kadının erkekle eşit, hattâ bazen
daha üstün sayılmasını ya ...

Kitap L K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 38.54 MB
Format: PDF, Docs
View: 7329
Download Read Online
Bunu başka iki dystopia izledi: Aldous Huxley'nin, kapitalizmin tüketim ethos'una
bir saldırı olan Cesur Yeni Dünya'sı (1932) ile George Orvvell'in (Eric Blair),
totalitaryanizme bir saldırı olan Bin Dokuz Yüz Seksen Döıt'ü (1949). Huxley,
1946'da Cesur Yeni Dünya'ya bir "Önsöz"ü ve 1958'de Cesur Yeni Dünyaya
Yeniden Gidiş'i yayımlayarak olumsuz bildirisini daha da güçlendirdi: bu bildiride
Cesur Yeni Dünya'da anlattığı dystopia'nın umduğundan da hızlı bir biçimde
yaklaştığını ileri ...

Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 52.20 MB
Format: PDF, Docs
View: 2792
Download Read Online
Daha sonralan, 20. yüzyılda edebiyatta ve sinemada bu bakışı koruyan eserler
verilmesini sağlayan üç önemli roman, bu yeni anlatı biçiminin sonucu olarak
ortaya çıkar. Wells, karşı-ütopya türünün en önemli örnekleri sayılan ve 'kar- şı-
ütopik* (distopik) bilimkurgu sinemasını en çok etkileyen \evge- ni Zamyatin'in Biz
(1920), Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya (1 932) ve George Orvvell'in
Bindokuzyüz- sekşendört adlı romanlarına (1949) ilham kaynağı olmuştur. Biz,
Cesur Yeni ...

An Lar M

Author: İhsan Sabri Çağlayangil
Publisher:
ISBN:
Size: 70.61 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3306
Download Read Online
CESUR YENİ DÜNYA Aldous Huxley Çeviri: Ender Gürol Aldous Huxley, karşı
ütopyanın başyapıtlarından kabul edilen Cesur Yeni Dünya'da bilim ve teknikteki
gelişmenin insanı nerelere sürükleyeceğini geleceğe uzanan bir yapıda gözler
önüne seriyor. Cesur Yeni Dünya, bilim ile tekniği kendi amaçlarına uydurmuş
zorba bir yönetimin, yığınları köleleştirmek, bütün bireysel ayrılıklan törpülemek
için uyguladığı yöntemler üzere kurulmuştur. Toptan Satış/Depo: Halkalı Cad. No:
259 ...