Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis Vol 128 2011

Author: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (ed.)
Publisher: Wydawnictwo UJ
ISBN: 832333255X
Size: 17.92 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3543
Download Read Online
... Khak. kdk '1<y1<y1.u1<a' (KhakRS 90), Khak.dial. kakiik 'id.' (ibid. 73), Sr. kdk '
id.' (SorTS 55), Tr. guguk kusu 'cuckoo' (Redhouse 415). 'small hot month' (K1'ia.,
LC: Dulzon 1952; Falk): 10.1 kigig izig aj (Radloffl 7); 10.2 LC kic'ig (l, probably
misprintly for kicig, M.P.) isigaj'Mec;11_1 MaJ1o171 >1<apb1' (Dulzon 1952; 119
). Cf. LC isig ~ mg '>1<ap1<1/1171' (Dulzon 1952; 161) ~ '>1<apa' (ibid. 158), MC
isig '>1<ap1<1/1171'(Birjukovi<": 1979a: 53) ~ '>1<apa' (ibid.47)12 ~ izig'id.

Orientalia Suecana

Author: Erik Gren
Publisher:
ISBN:
Size: 80.56 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5362
Download Read Online
Stw 3 1 7 gece kusu, gag. GRMS 108 gegd qusu 'dass.'. - Der Terminus benennt
auBerdem die nachtakti ve Fledermaus - ttii. Stw 3 1 7 gece ku§u, as. ARS 219
gegdgusu, kum. KuRS 99 gecequs. Auf die vogelhafte Erscheinung der
Fledermaus verweist auch tsch. CRS 349 sara sersi, wortlich 'nackter Sperling'; s.
bayqus und mivav qus gogergin Taube, Columba sp. - Zu gogercin cf. ESTJa III:
57-59, EDPT 713. gugu qusu Kuckuck, Cuculus canorus. Cf. ttii. Stw 344 guguk
ku§u, DS ...

Her G Ne Bir Masal

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 11.92 MB
Format: PDF, ePub
View: 7488
Download Read Online
-Macar Masah- Kümesin yanindaki dut agacinin üzerine bir guguk kusu konmus.
Dal- lann tepesine kurulan guguk kusunun keyfi de yerindeymis. Neseliymis.
Çarki söylemek istiyormus, ama çikardigi sesler bir türlü sakima olmuyor- mus.
Ne yapsa ne etse ötüsü guguk sesi olmaktan öteye gidemiyormus. "Sesin bir
harika guguk kusu" diye seslenmis agacin altindan horoz. Oysa guguk kusunun
türküsüne dikkat bile etmemis ashnda. Onun derdi, kendi sesini de
dinletebilmekmis.

Uygur Halk Masallar

Author: Ehet Haşim
Publisher:
ISBN:
Size: 62.22 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6450
Download Read Online
Bir gün kuyunun basma bir guguk kusu gelerek: — Selâm kurbagacan! Hâlin
nasd? demis. — Hâlim çok iyi, demiç kurbaga övünerek. — Bu köhne kuyunun
içinde ömrünü geçirmesen, yukan çikip et- rafi görsen olmaz mi? demis guguk
kusu. — Ahmakmissin, demis kurbaga gülerek; "bu kuyunun içini sen görmedin.
Dünyada bu kadar hos bir yer yok. Burayi birakip nereye gidecegim ?" Guguk
kusu bu a luna к kurbagayla içinden alay edip birakip gitmis. Günlerden bir gün
buraya gelen ...

Hakas Destanlar Alt N S Destan Ak Ibek Destan Ay Huuc N Destan

Author: Ekrem Arıkoğlu
Publisher:
ISBN: 9789751619334
Size: 39.50 MB
Format: PDF, ePub
View: 4310
Download Read Online
Böyle eglenirken, At bay kadar guguk kusunun sesi isitilmis. At basi kadar guguk
kusun Öttügü sesi, 865 Alp kisinin bir kulagindan girip, Diger kulagindan çikmis
gibi. Alp kisi onun sesiyle Kendine gelip oturmus. Bakmis ki, altin yaprakh, 870
Servi agaci basinda At basi kadar güzel guguk kusu ötüp duruyor, Aciyla hüzünle
ötüp duruyor: "Alp Hanin tek çocugu ben idim. Alp Han oglu Alp Hartiga, 875
Benim iki kolumu parmagimdan baslayarak, Kesip kopararak öldürdü. Kepçe
kulak ...

Verhandlungen Der Ornithologischen Gesellschaft In Bayern

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 72.42 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6724
Download Read Online
Clamator glandarius (L.): Tepeli guguk kusu (Häherkuckuck: Great Spotted
Cuckoo) Cuculus canorus L.: Guguk kusu (Kuckuck: Cuckoo) STRIGIFORMES:
BAYKUSGILLER Asio otus (L.): Kulakli orman baykusu (Waldohreule: Long-
eared Owl) Otus scops (L.): ishak kusu, Cüce baykus (Zwergohreule: Scops Owl)
Athena noctua (S.): Kukumav (Steinkauz: Little Owl) Strix aluco L.: Alaca baykus (
Waldkauz: Tawny Owl) CAPRIMULGIFORMES: ?OBAN ALDATANGILLER
Caprimulgus ...

Altay Masallar

Author: İbrahim Dilek
Publisher:
ISBN: 9789756674475
Size: 14.36 MB
Format: PDF, ePub
View: 1743
Download Read Online
Adi en az geçen hayvanlar ise birer masalla, kuzgun, dogan, dag tavugu,
kurbaga, kakim, sivrisinek, mamut, bay- ku§, guguk kusu, keklik, tavus kusu,
karaca, at, an... gibi hayvanlardir. Bunlann içinde bu cografyada çokça yasayan
karaca ve sözlü edebiyat rurlerinin digerlerinde adi sikça geçen guguk kusu gibi
hayvanlann masallara bir kez konu olmasi ilginçtir. Altay masallannda kusjann
ba§çisi olarak mürküt//can-/cerede (kartal), yer üstündeki hayvanlann ba§çisi
olarak da ayi ...

17 19 2000

Author: İmran Baba
Publisher:
ISBN: 9789751614704
Size: 60.26 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1881
Download Read Online
Bir kokten dikey çikan gövdeden diyagonal yönde aynlan ve kinlan dallar
üzerinde stilize meyve, yuva, kus ve çiçek sekilleri yer almaktadir. Yörede bu mo-
tifler "Guguk kusu ve yuvasi, nar, iiziim salkinu (Teknik motif çizimi 3, 6, 8), gui
dali, gui çalisi ve guguk kusu, yaprakh dal, meyveli dal, ah- tapot" olarak
bilinmektedir. Bitki motifleri kü- çiik boyutta ise, "çali, saksi içinden çikan çiçek,
vazoda çiçek", seklinde de olabilmektedir (Teknik motif çizimi 4). Ana motiflerin
ara ve iç dolgulannda ...

Hakas Destan

Author: Erdal Şahin
Publisher:
ISBN: 9789754981810
Size: 38.61 MB
Format: PDF
View: 4798
Download Read Online
Böyle ayilmisken, kulagima Güzel guguk kusunun sesi geldi; Basimi kaldinp
baksam, Gök dagm orta yerinde, Altin yaprakli sedir agacinin basmda At ba§i
kadar güzel guguk kusu Öte dönüp inler, Beriye dönüp, ötüp sizlanir. Onun ötü§
sesi, Bir kulagimdan girip, Diger kulagimdan çikar gibi oldu. Güzel guguk kusu
söyle ötüp, §öyle söyler: "Alip Han'in yapayalniz çocugu, Ar-çalgis üren-tölï
poliptir-ças oray pala. Alip Hara Hanniñ oolgi Hara НАКАЗ DESTANI ALTIN ÇÛS
77.