Pek Ehrin G Nl

Author: Ramis Dara
Publisher:
ISBN:
Size: 32.19 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7266
Download Read Online
"Sorular insan bilincinin lazeridir" diyor, İçindeki Devi Uyandır' da Anthony
Robbins (İnkılâp Yayınlan, İstanbul : 1995, s. 241). Söze böyle başlamak, tuhaf '
lazer' sorular sormak farz değildi tabii. Ama deprem geçirmiş bir bölgenin sakini,
depremin dehşetiyle yaşamının pusulası sapmış, doğa ezgini, iç kaosa yenik
dünyalı olarak, başka türlü de başlayamazdım sanırım. Hele Bursa gibi toprağının
üstü yeşim, altı define dolu bir bölgeyi yazacakken. Marmara bölgesinin altından
gelen ...

Bir Hayat Tarz Ele Tirisi

Author: Cihan Aktaş
Publisher:
ISBN:
Size: 17.20 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 833
Download Read Online
Hiçbir başarı nihai değildir çünkü ve kuşkudan uzak da değildir; "Sonsuz
derecede yaratıcısınız", "Sınırsız bir potansiyele sahipsiniz", "İçindeki devi uyandır
" türünden sloganlar, kendi değişim ve gelişim kapasitelerinden şüphe eden
kişiler tarafından, belirsiz hüsnükuruntulara dönüştürülebilir.20 Foucault,
verimliliğin en temel çağdaş baskı biçimi olduğunu vurgulamıştı. Bir şeyler
üretme ya da kendini gerçekleştirme talebi, artık, biçimlendirilmiş iç dünyanın
bileşenlerini parçalama ...

T Rkiye Bibliyo Rafyas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 37.12 MB
Format: PDF, Docs
View: 751
Download Read Online
2000 AD 5626 158.1 Robbins, Anthony İçindeki devi uyandır : zihinsel, duygusal,
fiziksel ve finansal kaderinizi bir anda ele almanın yolu / Anthony Robbins ;
İdilimize çeviren : Belkıs Çorakçı (Dişbudak). — İstanbul : İnkılâp Kitabevi, |2000
?] (Anka Basım) 631 s. : 20 cm. S.N.: 596592 ; D.M. 3987-2000 ISBN
975100800X I. Çorakçı (Dişbudak), Belkıs. II. E.a. 158.1 2000 AD 5680 158.1
Robbins, Anthony Sınırsız güç : kişisel başarıda zirveye ulaşmanın yolu / Anthony
Robbins ; çeviri: ...

Bienal

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 73.31 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1597
Download Read Online
Su, hayatin kosulu ve baligin içinde yüzdügü ortamdan baska bir sey degildir".
Kosmaoglou'nun "Dene- me Aynligi" iliskiler için ... kapalidir, içindeki devi- nim,
bir kum saatinde oldugu gibi, uzamla ölçülür. Akvaryum arketipsel bir vitnndin
saydam, ... Sonuc olarak, aklimizda usul usul bir yan- ki titresjp duruyor, sanat
pazannin sinirlan içinde (ve onlann ötesin- de?) estetik iletisime yönelik açik ve
dolam-baçsiz bir yaklasjmin uyan- dirdigi bir yanki. Lia Yoka "(.) The water in a
gloss tank is ...

Baldaki Tuz

Author: Yaşar Kemal
Publisher: Yapı Kredi Yayınları
ISBN: 9750828240
Size: 57.31 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2599
Download Read Online
Gözünü açmakta olan, uyanmakta olan, yüz bin yıldanberi uyuyan devin
uyanması. Uyanmasının verdiği ürküntü. Acaba ne olacak? Dev geriniyor. Kendi
işini kendisi ... Bunca cehalet, yoksulluk içindeki insanlar, buna dayananlar hiçiyi
olurlarmı? Birde diyorlarki, insanlar koşulların içindedir. Onun emrindedir.
Koşullar iyiyse iyi ... dünyanın rahatsızlığı sömürülenin buna karşı koymaya
başlamasından geliyor. Sömürülen devi öldüremedikten sonrada uyanmasının
önüne geçemezsin.

Devrimci Retmenlerin Sava I Y Netim Y R Tme Denetim Onur Kurullari 1967 1969 Ali Ma Raporu

Author: Türkiye öǧretmenler sendikasi
Publisher:
ISBN:
Size: 58.79 MB
Format: PDF, Mobi
View: 184
Download Read Online
Devrimci Eğitim Şûrası açış konuşması ve bütün öteki konuşma ve yazılarımız
ortada olmakla beraber , bir bilgin, bir bilim devi olmadığımızın her zaman
farkındayız. TÖS içinde üyelerimizle birlikte bir yandan kendimizi yetiştirmek, bir
yandan öğrencilerimizi ve halkımızı uyandırmak, onları hayata karşı devrimci
tavırlı hale getirmek için çalışıyoruz. Bundan ... Demokratik işleyiş kurallarına
titizlikle uyan bir örgüt içinde bugünkü yöneticilerin çekilmesi ve yenilerin
seçilmesi elbet olacaktır.

Kara Ay Malkar Destanlar

Author: Ufuk Tavkul
Publisher:
ISBN: 9789751616883
Size: 60.49 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6330
Download Read Online
... kaldılar Sosurka da o toplulukta imiş -Bir ateş alıp geleyim, diye koştu Bir
mağarada ateş ışığı gördü Uyumakta olan devi farketti Atın üzerinden uzandı kor
parçasına Kıvılcım düştü devin gözüne Uyuklayan dev uzandı Sosurka'yı, atı da
eline aldı Onlar devin gözüne düştüler Oradan çıkamayıp çok çabaladılar İri dev,
hiçbir şey sezmeden uyuyordu Gözünden ateş kıvılcımları sıçrıyordu Bir süre
sonra o uyanıp dikildi Gözünün içindeki atlıyı yakaladı Hayret etti: -Kimsin,
nereden geldin?

Kuram

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 68.16 MB
Format: PDF, Docs
View: 6736
Download Read Online
Bu, iradeye bagh bellegin imge- leri, "rastlantisal" ve "gerçeklikten uzak"tir; devi-
nimleri de bir fotograf albümünün sayfalannin çev- rilmesine benzetilebilir: "
içindeki malzeme geçmi§- ten hiç bir §ey içermez; yalnizca, bir zamanlar endi- §
elerimizden ve çikarcihgimizdan çikanhp atilmi§, bulanik ve tekbiçimli bir
yansitmayi içerir - yani hiç ... Ah§kanhkla ilintili ba§ka bir §ey de meraktir, "§arth
olmayan reflekstir. . . tehlikeli bir uyan kar§i- sinda gösterilen bir tepki"dir;
ufkunda olu§abilecek ...

T Rk Edebiyat

Author: Ahmet Kabaklı
Publisher:
ISBN:
Size: 59.40 MB
Format: PDF, Docs
View: 3738
Download Read Online
Görünen toplum içinde görünmeyen toplumu seçmek. İnsan tabiatı değiştirirken
kendini de değiştirirmiş, yalnız tabiatı değiştirirken mi? Büyük adam ... Sonra
uyanan Caliban efendisini parçalar. Tarih hürriyetle kader, ruhla madde tabiatla
insan arasındaki kavga, le Russell, ... VVill Durant hiç de iyimser değil, «deprem
devi şöyle bir dizlerine dayanıp arzımızı sallayacak olsa ne kulübe kalır, ne
gökdelen». İki robotun yanlış bir hareketi, nereden geldiği, niçin geldiği hâlâ
bilinemi- yen bu ...