Adil Fiyat

Author: Abdullah Mesud Küçükkalay
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051555781
Size: 46.71 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1277
Download Read Online
Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, s. 95. Finley, s. 5. Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, s
. 95–96. Aristo a ile b'nin ilişkisinin c ile d arasında olması gerektiğini, nitekim a'
nın c ile b'nin de d ile ilişkisi olduğunu, orantının bir orta olduğunu, adil olanın da
bu durumda orantılı olan olduğunu ifade etmiştir. Arnold F. McKee, “What is
Distributive Justice?”, Review of Social Economy, Vol. 39, No. 1, 1981, s. 6. Wood
, s. 134. Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, s. 97. Şu durumda örneğin iki taraftan
birisi 8, ...

Current Debates In Philosophy Psychology

Author: Bora Erdağı
Publisher: ismail siriner
ISBN: 1912503123
Size: 13.68 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4765
Download Read Online
... çocukların satılmaktan, cinsel istismardan ve zorla çalıştırılmaktan korunması
gibi sorunlar tek başına çözülemeyecek, ancak ve ancak hep birlikte
çözebileceğimiz sorunlardır (Nussbaum, 2013: 218-225; Nussbaum, 2010: 79-80
; Nussbaum, 1997: 18-22). Açıkçası merhamet, sevgi, dayanışma, yas gibi
duyguları besleyeceğimiz yolları aramak belki de bu sorunların üstesinden gelme
de en etkili yollardan biri olacaktır. Barış Mutlu Kaynakça ARİSTOTELES (1998),
Nikomakhos'a Etik, ...

Sustainable Economic Development And The Influence Of Information Technologies Dynamics Of Knowledge Society Transformation

Author: Karatas, Muhammed
Publisher: IGI Global
ISBN: 1615207104
Size: 20.37 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2125
Download Read Online
... Economic Growth: The Role of Stock Markets. Journal of Money . Credit and
Banking, 33, 16–41. doi:10.2307/2673870 Arıkan, C., Akyos, M., Durgut, M., &
Göker, A. (2003). Ulusal İnovasyon Sistemi, Kavramsal Çerçeve, Türkiye
İncelemesive Ülke Örnekleri (Publication No: TÜSİAD-T/2003/10/362). Türkiye:
TÜSİAD. Aristotle. (1941). Politics. In R. McKeon (Ed.), The Basic Works of
Aristotle (pp. 1127-1325). New York: Random House. Aristotle. (2007).
Nikomakhos'a Etik (S. Babur, ...

Ya Am Bilgeli I Zerine Aforizmalar

Author: Arthur Schopenhauer
Publisher: Le Adri via PublishDrive
ISBN: 9634280072
Size: 63.35 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5000
Download Read Online
“Mutluluk, kendi kendinle baş başa kalmakta görünüyor” diyor Aristoteles (
Nikomakhos'a Etik, X, 7) ve Diogenes Laertius, “Sokrates, kendisiyle baş başa
kalmayı, en güzel mülkiyet olarak övüyordu” diye bildiriyor. Aristoteles'in, felsefi
yaşamı en mutlu yaşam olarak açıklaması da (Nikomakhos'a Etik, X, 7, 8,9) buna
uygun düşmektedir. Dahası, Aristoteles'in Politika'da söylediği de (IV, II) bu
konuya ilişkindir: “Mutlu yaşam, kişinin yeteneklerini engellenmeden işleyebildiği
yaşamdır.

Siniftan Ka An Ocuk

Author: İSMET ŞAHİN
Publisher: Praksis Yayıncılık
ISBN: 9759301628
Size: 21.17 MB
Format: PDF
View: 4993
Download Read Online
Sınıfların karşılıklı çatışmasını engellemek için onlara kardeşlik vaazeden ve aynı
hamurdan yaratıldıklarını anlatacağı bir Fenike masalı aktarır.2 Aristoteles,
Nikomakhos'a Etik kitabında 'uğraş alanlarına', üzerinde çalıştıkları nesnelere
göre işleri ve bu işleri inceleyen bilimleri sınıflandırır. “Eylemler, sanatlar ve
bilimler pek çok olduğu için amaçlarda pek çoktur...”3 Aristoteles kuş türlerinin de
içinde olduğu biyolojik bir sınıflandırmanın yanı sıra mantık kategorilerini de
sistematize etmişti ...

Kanaatlerden Majlara

Author: Ulus Baker
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750516206
Size: 40.31 MB
Format: PDF
View: 5801
Download Read Online
Spinoza'nın etik programının kendi çağına ve belki de bizim çağımıza kadar ki
bütün ahlak felsefelerinden kökten farklı olduğunu gözlemleyebiliriz. Spinoza
benzersiz bir duygu kuramı geliştirmiştir ve duyguları tanımlama yöntemi
duyguları ve hisleri ele alan herhangi bir başkasından çok derin şekilde farklıdır.
Aristoteles ve Skolastisizm “ılımlılık” olarak adlandırılan en eski ahlaki ve etik
önermelerden birini sürdürmüştür. Nikomakhos'a Etik'te “ortamın” kendine özgü
bir ele alınışını ...

D Nya Felsefe Tarihi

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 14.17 MB
Format: PDF, Docs
View: 1303
Download Read Online
İnsanların bir de nihai ve doğal amaçları vardır. Aristoteles, tıpkı Sokrates ve
Platon gibi, bu amacın eudaimonia ya da kendinden hoşnutluk/mutluluk
olduğunu öne sürer. İşte bu yüzdendir ki Aristoteles, etik alanındaki en önemli
eseri olarak kabul edilen Nikomakhos'a Etik'ini, mutluluğun gerçek doğasına
ilişkin bir analiz ve mutluluğun, akıl ve erdem gibi temel bileşenleriyle ilgili bir
inceleme üzerine inşa eder. İnsanın nihai amacı olarak eudaimonia'nın, en
yüksek iyi için gerekli 478.

Ateizm Teori Ve Pratik

Author: Tufan Çelebi
Publisher: Propaganda Yayınları
ISBN: 1927893658
Size: 18.48 MB
Format: PDF, Mobi
View: 683
Download Read Online
Yüzyılda yazılmış olan Platon'un Sokrates'in Savunması, Şölen, Protagoras,
Gorgias, Devlet, Phaidon, Philebos, Phaidros, Yasalar adlı eserleri ve Aristoteles'
in Nikomakhos'a Etik, Eudemos'a Etik ve Politika adlı eserleri buna dair en
önemli örnekler arasında yer alır. ↩ 7. Epikuros, 18. Yüzyılda yaşayan Hume'u ve
19. Yüzyılda yaşayan Nietzsche ve Marx'ı derinden etkileyen filozoflardan bir
tanesidir. ↩ 8. 2. Yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Sextus Empiricus'un
Pironculuğun Ana ...

Do U Bat

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 68.23 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5272
Download Read Online
Kant'ın bu dersinde yanlış (?) olarak Sokrates'e atfettiği ama sonradan
yazılarında çok sık yinelediği bu deyiş bu mektupta da eski bilgeler derken
kastettiği Aristoteles'e aittir. Dio- genes Laertius'un Favorinus'un Memorabilia'
sından naklettiği üzere, Aristoteles'in hep söylediği ve her iki etikasında da (
Nikomakhos'a Etik, U71al5-I7 ve özellikle de Eudemos'a Etik 1245b20) değişik
biçimlerde yinelediği bu deyiş eski Yunanca'dan çevrildiğinde, literal olarak "
Dostlar, hiç yok dost" (6 ...

Postkolonyalizm Denemeleri

Author:
Publisher: Beyaz Arif Akbas
ISBN:
Size: 10.59 MB
Format: PDF, Docs
View: 4952
Download Read Online
Benjamin'in “Tarih Kavramı Üzerinde” adlı denemesi ile Agamben'in bazı
fikirlerinin örtüşmesi, onun Benjamin'den derin bir şekilde etkilendiğini de
göstermekteydi. 90'lı ve 2000'li yıllara gelindiğinde ise Agamben, hukuk filozofu
Carl Schmitt ile aralarında geçen tartışmayı saymazsak, Fransız entelektüel
Michel Foucault'nun ortaya çıkarttığı kavramların geliştirilip derinleştirilmesi
üzerine yoğunlaştı. Agamben, siyaset felsefesini Aristo'nun 'Politika', '
Nikomakhosa Etik' ve 'Can Üzerine' ...