Ah Chp

Author: Yüce Ağanoğlu
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051276556
Size: 42.53 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4800
Download Read Online
CHP'nin temel doktrini olan Altı Ok orijinal haliyle şöyledir: 1-Cumhuriyetçilik, 2-
Laiklik, 3-İnkılâpçılık, 4-Milliyetçilik, 5-Halkçılık, 6-Devletçilik. Bunlardan
inkılâpçılık, zamanla devrimciliğe dönüşmüş, milliyetçilik ise daha sol bir söylem
gibi görünen ancak anlam itibarıyla pek bir farkı olmayan ulusalcılığa çevrilmiştir.
Peki neden bu kavramlar hiç yeniliğe tâbi tutulamaz, revizyona uğramaz? Bunun
karşısında bir engel veya herhangi bir yasa mı vardır? Varsa içerik olarak nelerdir
bunlar?

Ge Mi In Y K Yle Yenilik Aray

Author: Mustafa Altunoğlu
Publisher: SETA
ISBN: 6054023349
Size: 13.76 MB
Format: PDF, Docs
View: 1574
Download Read Online
malist doktrin öncülüğünde çizmek ile sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri
öncülüğünde çizmek arasındaki gerilimden kaynaklı bir farklılıktı bu. 'Yenilikçiler'
ve 'Yeni Sol' ('Baykalcılar'), CHP mirasının ve 'Altı Ok'un temelinden aşılmasını
isterken, Ertuğrul Günay ve Aydın Güven Gürkan gibi daha çok 'İnönücüler' ile
adları anılan ve genel merkezi temsil eden kimseler, 'Altı Ok'un, parti ambleminde
ve programında bulunmasının bir zararı olmadığı kanaatindeydiler51. Örneğin, A.
Güven ...

Marksist Reti

Author: Vladimir İlyiç Lenin
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053310522
Size: 67.66 MB
Format: PDF, Docs
View: 6723
Download Read Online
Vladimir İlyiç Lenin, Tonguç Ok. Feuerbach adlı çalışması da önemli. Çernişev'in
Bir Marksist'in Not Defteri adlı yapıtı (St. Petersburg 1908) Marksist eserlerden
yapılan bir dizi önemli alıntı içermektedir. Marx'ın ekonomi doktrinine dair yazılan
kalburüstü kitaplar şunlardır: Karl Kautsky, Karl Marx'ın Ekonomi Öğretileri,
Toprak Sorunu, Erfurt Programı ve pek çok broşür; Eduard Bernstein, Marx'ın
Ekonomi Doktrini. Kapital'in II. Cildi (Rusça çeviri 1905); Gabriel Deville, Kapital (
Kapital'in I.

B Y K Kin In K Sa Yk S

Author: Ferruh Sidar
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051277560
Size: 24.82 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5327
Download Read Online
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastederek; “-
Paşam, bu partinin doktrini yok,” deyişine, Atatürk'ün “- Elbette yok çocuğum,
eğer doktrine gidersek hareketi dondururuz,” deyişini de, görüşlerini desteklemek
açısından ... Başka bir deyişle, CHP programına 1931 Kurultayında giren “Altı Ok
İlkesi”yle birlikte (daha öncelerde de dillendirilse dahi) belirgin olarak “Kemalist”
Çok partili yıllardan sonra da “Kemalizm” kavram olarak dillendirilmeye
başlanmıştır.

Dokuz K

Author: Alparslan Türkeş
Publisher:
ISBN:
Size: 35.45 MB
Format: PDF
View: 1734
Download Read Online
nam'dan kopan bir fırtına, ancak kendi sahillerini yalar; Himalâyalar'da kopan bir
fırtına dahi Hint Ok- yanusu'nda kırılabilir. Fakat, Anadolu yaylasında kopan bir
fırtına bütün dünyayı tesir altına alabilir. Bunun böyle bilinmesi ve ... Yakın bir
gelecekte, insan varlığını tam ve doğru olarak kıymetlendirmeden inşâ edilen
bütün doktrin ve tatbikatlar ıslaha muhtaç veya yıkılmaya mahkûm olacaktır.
Ahlâk buhranı: Memleketimizin içerisinde bulunduğu bunalımın başlıca
sebeplerinden birisi de ...

Cereyanlar

Author: Tanıl Bora
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750522176
Size: 38.21 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6547
Download Read Online
1965'te Alparslan Türkeş “yüzde yüz yerli ve millî bir idare sisteminin doktrini
olarak sunulan Dokuz Işık risalesinde görüşlerini programlaştırdı. “Çağımız
ideoloji ve kültür savaşı çağı” idi ona göre, bir doktrin ve propaganda cihazına
sahip olmak şarttı. Dokuz Işık'ın içeriğinden çok, bu ihtiyaca cevap verme işlevi
önemlidir. CHP'nin Altı Ok'una 'kontra' bir çağrışımı vardır; resmî ideolojiye hem
meydan okur hem onun üzerinde hak iddia eder gibidir. Dokuz rakamının Türk
kozmolojisinde ...

Erif Mardin E Arma An

Author: Ahmet F. Öncü
Publisher:
ISBN:
Size: 28.34 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5237
Download Read Online
Bu nedenle de o sıralarda, 1940'lı yıllarda, Altı Ok'la sembolleştirilen doktrinin
araçsal kurumları arasındaydı. İster istemez de içerdiği ideolojik yapı Altı Ok'la
tanımlanmaktaydı ki, bu, ifade ettiği 'ilericiliğin' ne anlama geldiğini somut bir
biçimde tanımlamaya yeten bir olgudur. Köy romanının metafizik çerçevesi de
kaçınılmaz bir biçimde egemen doktrin tarafından biçimlenmekteydi. Laik, halkçı,
devletçi bir bireyin simgelediği 'ilericilik' karşısında, bu romanlarda, belli bir 'karşı
güçler' ...

B Y K T Rkiye Stratejisi

Author: Abdülvahit Erdoǧan
Publisher:
ISBN:
Size: 47.83 MB
Format: PDF
View: 3820
Download Read Online
Milliyetçi toplum ana doktrin Abdülvahit Erdoǧan. Levha-2'nin tertibinde görürüz
ki gerek ahlâk, gerekse iktisat nizamlarından çıkan ve levhayı boydan boya bölen
orta kalın çizgiye göre simetrik iki kol vardır. Bunlardan Üst Yapıda, Üstten giden
ok bizi ahlâk formasyonu dikdörtgenine götürür. Alttan giden ok ise Kapital
Formasyonu dikdörtgenine ulaştırır. Şekli takip edersek ahlâk formasyonu, Teşhis
ve Tedavi bahsinde açıkladığımız gibi. iki büyük esasa dayanır. a. Milliyetçilik ve
 ...

Do U Bat

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 29.82 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 401
Download Read Online
Sonuç Liberal doktrin gerek mevcut, egemen ve geçerli demokratik açılımları
gerekse arkasında yer alan hak-özgürlük ikilisiyle Batı siyasal metafiziğinin
şimdilik görünen uç noktasıdır. ... iyileştirilecek bir sistem olduğunun kabulü fakat
sivil toplum türü seçeneklerin VValzer'ın belirttiği sakıncaları içermesi (özellikle
eşitsiz güç ilişkilerinin bu alanda doğması)100 nedeniyle ayrıca sorunlu oluşu
sürekli yolu yarıladığı için bir türlü hedefine varamayan ok metaforunu akla
getirmektedir.

Atat Rk Ve Devrim Kuramlar

Author: Emre Kongar
Publisher:
ISBN:
Size: 69.55 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6967
Download Read Online
Çünkü, özellikle Serbest Fırka deneyi, toplumun, yeni devletin dayandığı oltı ok (
ki o zaman devletçilik de ortada yoktur) çerçevesinde yeterince «
hareketlendirilemediği» izlenimini vermiştir. Aslında göz kamaştırıcı karşı-
emperyalist Bağımsızlık Savaşını «Yedi Düvel» e karşı kazanmış olan Mustafa
Kemal Atatürk bir doktrin adamı değildi. Nitekim, Kadro dergisinin imtiyaz sahibi
Yakup Kadri Karaosmanoğlu kendisine «Paşam, bu partinin doktrini yok» dediği
zaman ona verdiği yanıt ...