Ruhlar Evi

Author: Isabel Allende
Publisher:
ISBN: 9789755102160
Size: 79.69 MB
Format: PDF, Docs
View: 4176
Download Read Online
Silili kadin yazar bir ailenin 70 yil boyunca üc ku sagindan hareketle sili'nin modern tarihini yazmi s

S Z N Z

Author: Celal Üster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750731549
Size: 21.87 MB
Format: PDF, Docs
View: 2361
Download Read Online
Ruhlar Evi, Eva Luna, Canavarlar Kenti gibi romanlarıyla ünlenen Şilili yazar.
Latin Amerika'nın en tanınmış kadın yazarlarından biridir. 195 Amiel, Henri
Frédéric (18211881). İsviçreli yazar. Özçözümlemenin başyapıtlarından Journal
intime adlı kitabıyla tanınmıştır. 195 Amis, Kingsley (19221995). İngiliz romancı,
şair ve eleştirmen. İlk romanı Lucky Jim'in (Talihli Jim) komik kahramanının adı,
1950'lerde İngiltere'de günlük dile yerleşmiştir. 85 Anakharsis (MÖ 6. yüzyıl). İskit
ülkesinden ...

Apoletli Adalet Bir 12 Eyl L Hesapla Mas 2 Cd Li

Author: Ertuğrul Mavioğlu
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789752732810
Size: 31.62 MB
Format: PDF, Docs
View: 2558
Download Read Online
Geçenlerde isabelle Allende'nin Şili'deki cunta dönemini de anlattığı Ruhlar Evi'
ni okudum. Uygulanan işkence yöntemleri, mantık birebir aynı. Kalemlerin
Gecesini seyrettim, Arjantin'deki cunta sürecini anlatan bu filmde olanlar da
Türkiye'de yapılanların hemen hemen aynısıydı Keza Olympia Garajı adlı lilmde
aktarılanlar... Sonra Duvardaki Sarmaşık. Uruguay'daki işkence/cunta süreci...
hepsi aynı fabrikadan çıkmışlarcasına bir örnekti. Bunların çoğu C1A taralından
aktarılan, ...

Cinler Alemi

Author: Eren Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 29.20 MB
Format: PDF, Docs
View: 304
Download Read Online
“Yetmişler”çevirisinde, Yeni Ahit'in ilk şeklinde ve kilise babalarının yazdıklarında
bu kelime şeytanî tabiatlı şey, kötü ruhlar, Vulgat'taysa kötü ruhlar yanında
putperestlerin putları ya da tanrıları için kullanılmıştır. Eski Roma'da genius (
müennesi juno) kelimesi uzun bir gelişmeden sonra bazen ruhu, bazen de
ölülerin ruhlarını ifade etmeye başladı; nihayet bu kelime evi ya da yeri koruyan
cin için kullanıldı. Eski Slavların ruhlara ve cinlere olan inançları günümüze kadar
gelmiştir.

T Rk Mitolojik Sistemi 2

Author: Fuzuli Bayat
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051554076
Size: 17.33 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4026
Download Read Online
bilinir. Onun ba2lıca görevi aileyi ve soyu kötü ruhlardan korumaktır. Evde veya
evin bir yerinde ya2adı'ına inanılan Aan Darhan Toyon'a her gün yemek
yenilirken bir ka2ık yemek sunmak gelenek haline gelmi2tir. Bununla beraber
Yakutlar çadırı koruyan Balagan İççite adlı ba2ka bir ruh da tanırlar. Anadolu'da
bazı kötülüklerden (mesela büyüden, evin damına konan bayku2tan vs.) ev
adamlarını ve evi koruyan ruhlar da vardır ki bunlardan bazılarına Gaziantep
yöresinde rastlanır.

Hece

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 34.14 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2003
Download Read Online
O arzuyla evi bile terk etmiş. Darulfünun'da okuma hakkı edinmiş o darlıkta. Daha
evvel Kayseri'ye kadar gitmiş, okumuş ama İstanbul'a izin alamamış. Ah ne
hüzünlü öyküdür. Ne çok dokunurdu babama. Babasıyla hem öğünür de onun
mesafe aldığı yoldan geri çevrilişine üzülürdü. Kayseri'den dönünce el koymuşlar
kardeşleri, 'yeter artık' demişler, 'okuduğun yeter' ... Şehirde ruhlar birbirini çeker
iter. Belki de böyle oluşur şehirler kim bilir. Orada bir şey, bilmediğiniz bir şey
tutar sizi.

Evliy C Elebi Sey Hatn Mesi

Author: Evliya Çelebi
Publisher:
ISBN:
Size: 71.64 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6988
Download Read Online
Oradan Engürü'ye varılır.) Ziyaret yerleri: Bu şehirde yedi binden ziyâde büyük
evliyânın yattığı tevatürle söylenir. (Dâr-ı ervah) (ruhlar evi) denilen buraya nice
kere nur inmiştir. Gamlı olan ziyâret etse memnun ve güler olur. (Şeyh Hâmid Veli
) Rum diyârı irfan ehlinin başıdır. Üstü açık bir kubbede gömülüdür. Çoğunlukla
sar'alı kimseler ziyâret ederler. Buna yakın (Şeyh Kemal sultan) olgunluk yolunda
tekemmül etmiş bir büyük pirdir. Buna yakın (Şeyh Pertevi sultan) Yesevî
tarikinde ...

T Rkiye Bibliyo Rafyas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 55.42 MB
Format: PDF, ePub
View: 4340
Download Read Online
E.a. 844.914 850 İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT 852 İtalyanca tiyatro 860
İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ EDEBİYATI 868 İspanyolca çeşitli eserler
1995 AD 5291 868.99333 Ailende, Isabel Ruhlar evi : roman / Isabel Ailende ;
Türkçesl: Nihal Yeğinobalı. — 3. bs. — İstanbul : Can Yayınları, 1995 (Özal
Basımevi) 432 s. : 18 cm. — (Çağdaş dünya yazarları) özgün eseradı: La casa de
los espirltus. S.N.: 487308 ; D.M.: 1662-95 BBN 9755 102 167 I. Yeğinobalı.
Nihal. II. E.a. III.

Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 44.44 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6958
Download Read Online
Her iki kadın da, yarım kalmış yaşamlarını ve bitmemiş hesaplarını tamamlamak
için başka bir sonsuzluğa gönderilmiş yaralı ruhlar. Onlardaki sapma çok daha
fantastik ve dehşet uyandırıcı. Hatta Michael Jackson'dan bile daha ürkünç.
Boğaz'daki semtlerden birinde, bir yalıda geçen kırık hikâye ... Boğaz'daki yalı,
onun kır evi miydi? Vergilius'un düzen ve denge tutkusu gibi, ancak pastoral
olabilen bir mutluluğu kim, nereden bulabilir? Belki de Muhittin hâlâ şen günlerini
yaşı- yordur!

O Ullar Ve Rencide Ruhlar

Author: Alper Canıgüz
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750511999
Size: 79.24 MB
Format: PDF, ePub
View: 3747
Download Read Online
ederek, “Evi bir arasan iyi olur,” dedi. “Annen ile baban döndüyse, gidersin sen
de.” Yerdeki pansuman malzemelerini toplayıp odadan çıktı. Dediğini yapmak
için telefonun başına gittim. Numarayı çevirip beklemeye koyuldum. O ara gözüm
sehpanın az üzerindeki, duvara çakılmış iki raflı kitaplığa takıldı. Raflara kitaptan
çok birbirinden sevimsiz süs eşyaları dizilmişti. Merhumun pek gelişmiş bir
okuma zevkine sahip olduğunu tahmin etmiyordum ama yine de alışkanlıkla kitap
sırtlarına ...