Sevginin Sesi

Author: Armağan Bekdaş Denkli
Publisher: Adımlar Yayınevi
ISBN: 605586181X
Size: 56.61 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4977
Download Read Online
Sevginin. Sesi. Armağan Bekdaş DENKLİ Şiir Kapak TasarımDizgi Mizanpaj
Tasarım Atölyesi 2013 Aralık ISBN:9786055861810 Sertifika No: 10415 Bütün
yayın hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar
dışında yayıncının ve yazarın yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.
Adımlar Yayınevi© Kitap Basım Dağıtım Demircilerardı Mahallesi Nizam Sokak
Bilbay Apartmanı Kat:1 No:1 Sivas/Merkez 03462223778 03462222842 ...

M Kemmel Kitap

Author: M. Y. Lima
Publisher: M. Y. Lima
ISBN: 6051480250
Size: 65.34 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6074
Download Read Online
Bu hissi tanıyorum; bu sesi hatırlıyorum! Bu, masumiyeti kaybetmediğimi
söyleyen, bana yardım eden o anne sesi! Sevginin sesi! Bana sarılan, kendi
kollarımla! O, buydu! O, sevgiydi! Ben, çocuğu içimde taşırken, bunca zaman
anneyi de taşıyordum! Anne, bana hep yardım etti ve şimdi onu buldum, keşfettim
! O, bendim! Herkesin içinde olan bu ses, aynı zamanda her birinin kendi sesi!...
Tümı o yoğun, öfkeli hisler... Önlar sayesinde anladını; onlar olmadan
farkedemeyecektim.

A Ve Nesil 7

Author: M. Fethullah Gülen
Publisher: Blue Dome Press
ISBN: 1682369129
Size: 38.72 MB
Format: PDF, ePub
View: 4384
Download Read Online
Hazreti Mesih, insan sevgisine dayalı bir hayat şiiri besteledi ve bu duyguyu
değişik şekillerde seslendirerek misyonunu sürdürdü. İnsanlığın İftihar Tablosu,
Fuzûlîce bir nefesle ifade edecek olursak, “Âşıklar leşkerine mîr-i livâdır sühanım
(sözüm)” diyerek dünya evini şereflendirdi ve ömür boyu da hep sevginin sesi-
soluğu olarak inledi durdu.. bu ilâhî sevgi önü alınmaz bir aşkınlığa ulaşınca da,
gözü aşk u muhabbetin öteler televvününde ukbaya yürüdü. Kur'ân sesinde ve ...

Sevgi Zek S

Author: Dr. Muhammed Bozdağ
Publisher: Muhammed Bozdağ
ISBN:
Size: 47.20 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7499
Download Read Online
Sestonu: Sevginin en önemli ifadelerinden biri, ses tonudur. Tıpkı gözler gibi ses
tonu dayalan söylemez. Bir yürekte sevgi varsa mutlaka ses tonundan hissedilir.
Bir anne babanın evladını çağırmasındaki, kedisiyle karşılaşmasındaki, dostuyla
selamlaşmasındaki ses tonuna kulak verin. Bakışların tebessüm ettiği, sesin
titreyişinden kendisini belli eder ve bunu görmeyen de hissedebilir. Sert, soğuk,
ölü, heyecansız, sönük sesle sevgi sunulmaz. Sevgi sesi; yumuşaktır, canlıdır, ...

Yolda

Author: Yaşar Kemal
Publisher: Yapi Kredi Yayınları
ISBN: 9750828186
Size: 28.37 MB
Format: PDF, Docs
View: 5551
Download Read Online
Kanın Sesi ise “korkunun sesi”, “cinayetin sesi” olduğu kadar “sevginin sesi”dir
de. Yaşar Kemal pek çok yapıtında Anadolu 'nun efsane ve masallarından
yararlanmıştır. Sözlü gelenekte yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik
öykülerini Üç Anadolu Efsanesi (1967) adıyla yenidenkaleme almıştır.Ağrıdağı
Efsanesi 'nde (1970)bir aşk olayındanyola çıkarak ve busimgesel temaiçerisinde
baskı karşısında halkın dayanışma gücünü; Binboğalar Efsanesi 'nde(1971) ise
Toros eteklerindeki ...

Dirili

Author: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Publisher: Le Adri
ISBN: 9635278942
Size: 67.13 MB
Format: PDF, Docs
View: 5936
Download Read Online
Katyuşa'ya karşı gerçek sevginin sesi zayıf da olsa hâlâ duyuluyor ve bu ses ona
Katyuşa'dan, Katyuşa'nın duygularından, yaşamından söz ediyordu. Öteki ses ise
bana bak, kendi zevkini, mutluluğunu kaçırıyorsun diyordu. Ve bu ikinci ses,
birinciyi bastırdı. Kararlı bir şekilde kıza yaklaştı. O korkunç, önüne geçilmez
tensel duygu sarmıştı benliğini. Nehlüdov, Katyuşa'yı kollarının arasında tutarak
yatağa oturttu ve bir şey daha yapması gerektiğini hissederek kendisi de yanına
oturdu.

A K Ve Sevginin G

Author: Eren Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 68.48 MB
Format: PDF, Docs
View: 7202
Download Read Online
14 ncü Gün – Hangi Ses Daha Yüksek Hepimiz iki sese sahibiz, istediğimiz şeyi
beyan eden dış sesimiz ve geçmiş hayal kırıklıklarımızı veya hatta
mahcubiyetlerimizi işaret ederek çoğu zaman geçmişte ne yapmış olduğumuzun,
bunun bizim için nasıl işlemeyebileceğinin bir hatırlatıcısı olarak hizmet eden iç
sesimiz. Bu ses 'iç sesinizdir' ve size ait olmayabilir, başkalarının size söylediği
şeyleri veya hatırlamadığınız geçmiş olaylara dayanarak, yetenekleriniz veya
değeriniz ile ilgili ...

Nsan Ok R Ya

Author: Şükran Engin Atmaca
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051274383
Size: 23.41 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7571
Download Read Online
“Yanmak” sözcüğü müydü içini tutuşturan, yoksa uzun zamandır özlediği
sevginin sesi mi bilemedi. Gözleri açık Handan Abla'ya bakarken gözlerinin
ağlamasını engelleyemedi. Durdu Handan Abla. Bütün yaşların akmasını bekledi
. Semiha biraz sakinleşince: “Anlat yavrum... Seni yiyip bitiren şeyleri anlat!”
Sancılı yükler taşıyan defterleri açmak kolay değildi elbet. Sözcüklere yüreğinin
ıstıraplarını yüklemek mümkün de değildi? Ne dese, ne söylese içindeki acıları
yükleyebilecek miydi ...

Cebrailin Kanat Sesi

Author: Şehabeddin Sühreverdi
Publisher: Sufi
ISBN: 9759161095
Size: 63.73 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 175
Download Read Online
Kulun Hakk'a olan sevgisinin ispatı Mütekellimlere ve usûl ilminin âlimlerine göre
; “Kul Allah'ı sevemez, zira sevmek; nefsin eğilim ve isteğinden ibaret olup kendi
cinsine meyletmektir. Allahu Teala ise insanla aynı cinsten olmaktan berîdir. Bu
yüzden kulun Allah'a sevgisi ona ibadet etmesidir.” Hakikat ehli olan sûfiler Allah
ile kul arasındaki muhabbet ve lezzeti ispatlayıp aşkta aynı cinsten olmanın şart
olmadığını açıklamışlardır. – İnsan bazen kendi cinsinden olmayan renkleri ve ...

Mama Anne Sevgisi

Author:
Publisher: Metin KILIÇ
ISBN:
Size: 35.97 MB
Format: PDF
View: 2455
Download Read Online
Müzik: İstanbul şehir sesi, Araba sürüş sesi, kuş sesleri. Çekim Yöntemi: İki ayrı
çekim. Birincisi sağ ön cam dışından arabanın içini çekiyor. Her ikisini içine alıyor
. Ama cam yok. İkincisi bunun zıddı. Birbirlerinin yüzlerine sevgi ile bakıyorlar.
Konuşma yok. Her iki çekim yapan kamera açısını koruyarak yakınlaşıp
uzaklaşıyor. Bazen Mama'ya yaklaşarak erkeği arkasında bırakıyor. Bazen de
diğeri erkeğe yaklaşarak Mama'yı arkasında bırakıyor. Sahne 15: İkiz doğumlar,
çocukların hızlı ...