Ruhu L Beyan Cilt 19

Author: İsmail Hakkı Bursevi
Publisher: ERKAM YAYIN SAN. A.Ş.
ISBN: 6053023450
Size: 25.27 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2663
Download Read Online
İçimden, “sen önden gidersen ben sana yetişemem, en iyisi ben önden gideyim,
bazan oturur seni beklerim” dedim. Bir süre böyle ... O, “ey Ebû Bekir, ister önden
yürü ve bazan otur bekle, ister arkadan takip et, sen bana yol arkadaşı olamazsın
” dedi ve adam çekip gitti. Ben eve ... Ben su kabındaki sudan (deniz suyundan) “
bu hastaya serpiştirin” dedim. ... Bu hikayeden elde edilecek çok faydalar vardır.

Hece

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 72.73 MB
Format: PDF, Docs
View: 2217
Download Read Online
Deniz gibi derin bir bilgi. ... Sonra şen,şatır.şa- kacı.hoşsohbet,zarif,nükteci,güzel
ve tatlı sözler.işitilmemiş fıkıalar,yakası açılmamış hikayeler. ... Hele lisan
hususunda büyük kudret ve ihtisas sahibi, ansiklopedi gibi mağlumat dolu bir ilim
adamı. ... ki ömürdü.10 Köse İmam: Ali Şevki Efendi Safahat'ın 191 l'de
yayınlanan birinci kitabında yer alan Köse İmam başlıklı şiir Ali Şevki Efendiye
ithaf edilmiştir.

Rnekleriyle T Rk E S Zl K S Z

Author: Nevin Kardaş
Publisher:
ISBN:
Size: 74.66 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6464
Download Read Online
Vatan Yahut Silistre О tekmı'l olmak : Bitmiş olmak, sona ermek. e tekmı'l vermek
ın. : Üste, tamamlanan ... Ожидала, Seçme Hikâyeler. 2.cilı. 183 tckmillcmck L 1.
... Ut, tambur gibi müzik aletlerinin ses tonunu yükselten oyuk ve şişkin parçası. 3.
den. ... 4. den. Deniz taşıtı. kayık. ... Teknik eleman, teknik adam. 8. в. ... Bir işin
ilmi yönünden çok. uygulamasıyla uğraşan kimse, teknisyen. teknik okul ы.
Teknik ...

B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 65.60 MB
Format: PDF
View: 5966
Download Read Online
(Peramelidae familyasından) [İlmî adı: Peromeles obesula.] ... Solucan ve böcek
yiyerek beslenir. Bazen tarlaları eserek büyük zararlara sebep olur. (l) BANDtLtT i
. (fr. bandylite). ... Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul'da deniz bandosu ve saray
mızıkası olmak üzere iki bando vardı. ... Esk. Bonningvllle, Kongo- Kinşasa'da (
Kwilu ili) şehir, Kwango ırmağının sağ kıyısında, ırmağın Kasai ile birleştiği yerin ...

T Rk D Nyas Edebiyat Tarihi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 76.98 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6706
Download Read Online
1961 'de yazdığı Sessizler Sokağı adlı romanı ses getirdi. ... Fransa'da L'Ovest
France gazetesinde çalıştı, bir taraftan da doktorasını tamamladı. ... Yazılarını
Bahçe, Morca, Adam Öykü, Damar ve Evrensel Kültür dergilerinde yayımladı. ...
Eserleri/Hikâye: Camekandaki Kız (Ank. 1957), Hep Senin İçin (Ank. 1960), Sana
El Sallayacağım (Antalya 1995). ... 1942-1947'de Pasifık Okyanusu Deniz
Kuvvetlerinde askerlik görevini yerine getirdi, Japon savaşçılarına karşı
muharebelere katıldı.

Journal Of Academic Studies

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 66.63 MB
Format: PDF
View: 1504
Download Read Online
Bu hikaye Mevlana'nın Mesnevisinde de anlatıldığına göre o devirin
edebiyatında yer alan ünlü bir hikaye olmalıdır. Bu tür eserlerde müzik-astronomi
mitlerinden biri iklimlerle ilgilidir: "Üçüncü iklim ki beytü'l-makdis ve Kostantiniyye
(İstanbul) ve ... yani uykuda, rüyada gördüğü bir yaşlı adam kendisine "filan
denize/ bahre git, orada bir ilim elde edeceksin" der. Adam gider üç gün orada
277 Akademik Araştırmalar kalmasına rağmen bir şey elde edemez, döneceği
gün üzgün bir Dergisi ...

T Rk Edebiyat

Author: Ahmet Kabaklı
Publisher:
ISBN:
Size: 40.71 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2966
Download Read Online
Şâir, Dilci ve Şarkiyatçı FRİEDRİCH RÜCKERT MİTAT ENÇ'İN HİKÂYELERİ. "
Karşı gelemeyeceğin davet, ey Sevgili! ... Türkiye'de ilk kez ilmî olarak, yapmış
olduğumuz doktora çalışmamızla gündeme gelmiştir. Rückert'i diğer
Orientalistlerin ...

Edebiyat Dergisi 1 12 Say Lar Y L 1969

Author: Nuri PAKDİL
Publisher: NETWORK YAZILIM
ISBN:
Size: 46.97 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5133
Download Read Online
Uzaklarda kalmış bir anının donuk yüzü gibi bir şey başından tırnaklarına doğru
içini tedirginleştirerek a- kıyordu. ... Caddede birkaç kişi, bir adamın boynuna ip;
takmışı sürüklüyorlardı. ... Her denizin tülü bin senelik yoldur . ... Bu filmi hiçbir
zaman görmek istememişti. la kapıya koştu. ... Çok sağlamız, hiç
kuşkulanmıyoruz Türk halkı için, mutlak kaynakla edebiyatımızı besledikçe
halkımızın ilgisi yeniden çalışacaktır romanla, şiirle, hikâye ile, oyunla, daha çok.
... 4. 1/$l. BAT/1969. edebiyat.